Blog

 

Eén van de opdrachten die ik kreeg als voorbereiding op mijn examen trance healing was het beschrijven van de ontwikkeling die ik de afgelopen twee jaar heb doorgemaakt in emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht. Voor mij betekent dat ook mijn worsteling met wat wij in essentie als waarheid menen te moeten stellen. Ondanks dat ik nog steeds veel...

Hersenaandoeningen en de genezing daarvan lijkt een groot deel van de geneeskunde te omvatten. Deels vanwege de urgentie, maar niet in de laatste plaats vanwege onze nieuwsgierigheid naar de werking van ons brein. In deze tijd van stroomversnellingen, doorbraken, ontdekkingen, maar ook de status die mensen zich daaraan ontlenen, lijkt het wel of er...