Paul Gal


Mijn naam is Paul Gal. Als Reiki-Master gebruik ik reiki ruim 20 jaar voor heling van anderen en van mijzelf. Hiernaast geef ik les in Kung Fu, Tai Chi en Qikong.

Rond mijn 30ste levensjaar heeft een krachtige mystieke ervaring mijn leven drastisch veranderd; wat eerst 'geloven' was, werd nu innerlijk weten. Ik kreeg inzicht in diepere waarheden zoals karma en andere universele wetmatigheden. Deze ervaring heeft mij enorm gesteund in de periode die volgde. Deze periode ging gepaard met verlies, loslaten, vallen en opstaan. Uiteindelijk heeft het mij meer bewust gemaakt van mijzelf; ik als schepper van mijn eigen werkelijkheid. Oorzakelijkheid niet neergezet als schuld, maar als mogelijkheid om betere keuzes te kunnen maken.